இனியும் முட்செடிகள் முளைக்கலாம் – சிறுகதை – ஆக்கம் வரணியூரான் (ஜுனியர்)

March 8, 2017 Nitin 0

இனியும் முட்செடிகள் முளைக்கலாம். (சிறுகதை) ஆக்கம் வரணியூரான் (ஜுனியர்) (இக்கதை பரிசு பெற்ற மூலக்கதையிலிருந்து மீள்வடிவமைக்கப்பட்டது)   ‘ தம்பி! இனியும் பிரிவினையும் வேற்றுமையும் பேசித்திரிஞ்சு பிரயோசனமில்லை. அவங்கள் மட்டும் இனவாதம் பேசயில்லை. அவங்கள் […]

எனக்குப் பயமாய்க்கிடக்குது – சிறுகதை – ஆக்கம் – வரணியூரான் (ஜுனியர்)

March 8, 2017 Nitin 0

எனக்குப் பயமாய்க்கிடக்குது – சிறுகதை  ஆக்கம் – வரணியூரான் (ஜுனியர்)   ஒருகாலத்திலை சரியெண்டு சொல்லப்பட்ட விசயம் இன்னொரு காலத்தில் பிழையாய் கேவலமானதாய் பேசப்பட்டிருக்குப்பிள்ளை. அஞ்சுபேருக்கு ஒருபொம்பிளை பெண்சாதியாய் இருந்ததைச் சரியெண்டு சொல்லியும் கதை […]

தமிழ்ப் பௌத்தன் – சிறுகதை

March 8, 2017 Nitin 0

கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இலக்கியக் குழுவும் இலங்கையர்கோன் பரிசில் நிதியமும் இணைந்து வீரகேசரி பத்திரிகையின் அனுசரணையுடன் நடாத்திய இலங்கையர்கோன் நினைவு அகில இலங்கைச் சிறுகதைப் போட்டியில்  வரணியூரான் (ஜுனியர்) வேலாயுதம் சிவராஜா ”தமிழ்பௌத்தன்” எனும் […]

சுகமாக அழ வேண்டும் – சிறுகதை ஆசிரியர் வரணியூரான் (ஜுனியர்)

March 8, 2017 Nitin 0

சுகமாக அழ வேண்டும் – சிறுகதை ஆசிரியர் வரணியூரான் (ஜுனியர்) “கஸ்டங்களும் பிரச்சினையளும் நடக்கிற காலத்திலைதான் பிள்ளை வேதனை. காலங்கடந்த பிறகு அதுகளை நினைக்கேக்கை இவ்வளவையும் தாண்டி வந்திருக்கிறம் எண்ட பிரமிப்பும், சந்தோசமும் வரும். […]

கனபேர் வந்து போயிருக்கினம் – தேசியரீதியில் முதலாமிடத்தினைப் பெற்று நமது வரணி மண்ணிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் வரணியூரான் (ஜுனியர்)

March 8, 2017 Nitin 0

கலை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சினால் தேசிய ரீதியில் நடாத்தப்பட்ட அரச அலுவலர்களுக்கிடையிலான கலை இலக்கிய ஆக்கத்திறன் போட்டியில்  ‘கனபேர் வந்து போயிருக்கினம்’ எனும் தலைப்பிலான சிறுகதைக்கு தேசியரீதியில் முதலாமிடத்தினைப் பெற்று நமது வரணி […]

நான் கதை சொன்னால் கேட்காது. – சிறுகதை ஆசிரியர் வரணியூரான் (ஜுனியர்)

March 8, 2017 Nitin 0

நான் கதை சொன்னால் கேட்காது. – சிறுகதை மிகச் சிறிய குழந்தை, குழந்தை என்று கூட சொல்ல முடியவில்லை. சிசுபோலத் தெரிந்தது. விஞ்ஞான – உடற்கூற்றியல் விரிவுரைகளின் போது காண்பிக்கப்படுகின்ற ஒளிப்படங்கள், காணொளிகளில் இருப்பது […]