வரணி மத்தியகல்லூரியின் வருடாந்த மெய்வல்லுனர்(2017) – படங்கள் உள்ளே…!

வரணி மத்தியகல்லூரியின் வருடாந்த மெய்வல்லுனர்(2017) விளையாட்டுப்போட்டிகள் இன்று (31/01/17) மிகவும் கோலகலமாக இடம்பெற்றது,

இதில் பல மாணவர்கள் கல‌ந்துகொண்டு வெற்றி கேடையங்களையும் சான்றிதழ்களையும்
பெற்றுக்கொண்டனர்..

 

  பிடித்திருந்தால் [ SHARE ] உங்களுடைய நண்பர்களுடன் பகிரவும்...........

பிந்திய பதிவுகள்